När drygt 850 elever i Kulturskolans regi kallas ”tomma lokaler” och ”låg verksamhet”

Det är den information som kommunens ger ang Kulturskolan. Verkligheten är helt annorlunda.

Inflyttningen av Råbergsskolan i Kulturskolans lokaler kommer kortsiktigt drabba runt 850 elever. Långsiktigt går inte att beräkna men riskerna är enorma. Elever som riskerar sluta pga försämrad verksamhet och långa resvägar kan leda till övertalighet i personalstyrkan. Personalen som redan mår psykiskt dåligt pga det beslut de fått i sitt knä kort efter en stor jubileumsföreställning när kommunen skröt om hur stolta de var över Kulturskolans verksamhet. Den stoltheten ligger nu platt söndertrampad på marken framför personalens fötter.

Var är kommunens stolthet och respekt nu?

På Råbergsskolan är personal illa berörd eftersom de fått information om att Kulturskolans lokaler står tomma under dagtid och att verksamheten är låg. De sitter i en prekär situation de själva inte valt trots att det framförts klagomål på arbetsmiljön sedan flera år tillbaka. Ingen börda ska läggas på deras personal eller deras elever, det ska vara glasklart.

Kring detta runda bord av gemensam besvikelse sitter Barn- och Ungdomsenheten i Sigtuna kommun. Deras önskan är att vi föräldrar ska jobba för att det blir så bra miljö som möjligt, de vill att lärare ska hjälpa till för att underlätta evakueringen och bidra till bra skolmiljö trots det akuta läget. Som om vi föräldrar inte gör detta varje dag, som om lärarna inte gör detta varje dag genom att förkovra våra barn. Personalen på båda skolorna tänker på barnens bästa varje dag. Vi föräldrar kämpar för våra barn varje dag.

När ska kommunen tänka på våra barns bästa? Alla våra barns bästa.

Kulturskolans personal involverades inte i förarbetet till beslutet. Den utredning som gjordes syftade till att klarlägga vad som var fysiskt möjligt – och jag vill påpeka att personal på Kolsta, Tre rosor, Forum m.m. inte heller var delaktiga. Nämnden fattade beslutet i måndags så nu är vi i ett annat skede. Under dagen har de båda rektorerna tillsammans med lokalstrateger samverkat kring schema och planering, och personalen har också fått diskutera läget. Jag har inte uppfattningen att det kommer ske någon ombyggnation av nämnvärd art i Kulturskolan. Det vore orimligt att göra den typen investeringar för en period som bara omfattar några veckor. Visserligen kommer golvet i någon sal att skyddas med en särskild matta, men det är av högst tillfällig natur. Kostnaderna – som främst är kopplade till renoveringen av Råbergsskolan bärs av den kommunala fastighetsförvaltaren och inte skolan.”

Så skriver alltså Johan Adler (verksamhetschef iBarn- och ungdomsförvaltningen) när han än en gång försöker “lugna” mig som förälder efter att jag protesterat mot deras drastiska och desperata beslut. Det som gör mig enormt upprörd är den nonchalans som uppvisas mot Kulturskolans personal och deras verksamhet som äntligen fått det uppsving de kämpat för i åratal. Nu riskerar de allt de kämpat för. Kulturskolans kostnader för återställning nämns inte, inte heller riskerna med elevbortfall och ökade kostnader. Har inte Kulturskolans personal kämpat nog efter byggnationen med nya lokaler och handfull chefsbyten?

Nu har Kulturskolans personal några dagar på sig att omlokalisera. Precis innan jul.

Och det där beslutet som fattades i måndags var fattat redan innan mötet, jag var där med några andra föräldrar och möttes av några klappar på huvudet av nämnden som vid flera tillfällen pratade om den flytt som skulle planeras. Inte huruvida de skulle besluta om den. Det vi alla kände var att planen var att ingen skulle få veta om vad som skulle komma att ske förrän det var för sent.

Minst 850 barn kommer drabbas av att Barn- och ungdomsnämnden beslutat, utan Kulturskolans och vi föräldrars vetskap, att flytta in Råbergsskolans 266 elever in i Kulturskolans lokaler. Av dessa är 125 barn i kulturklasser som även de har kunskapskrav att hålla. 300 av dessa 850 är barn från det som kallas “poolen”, vilket är elever från skolor runtom i Sigtuna kommun som kommer till Kulturskolan för att befästa teoretisk kunskap med hjälp av sång, dans och teater. Skolor som Tingvalla, St Gertrud, Sätunaskolan och Centralskolan där nu 300 elever riskerar att få sin undervisning med hjälp av estetik inställd.

Orden “tomma lokaler” ringer i mina öron.

Kommunens tanke är att Kulturskolans verksamhet ska kunna fortsätta parallellt med Råbergsskolans “efter justeringar av bådas scheman”. Tanken är mer än naiv, den är inte genomtänkt alls. Justeringar av scheman som redan nu är finslipade in i minuten för att passa alla barn och deras olika behov. Återigen är det barnen som får stå tillbaka. Fritids för Råbergsskolan är tänkt att anordnas i deras idrottshall i Rosersberg så efter skolans slut kl 14 ska alla elever som har fritids tillbaka till Rosersberg igen.

Hur ska det här hanteras med barn som måste ha rutiner för att få dagarna att hålla ihop? Det tar veckor, ibland månader att jobba in nya rutiner och nu ska allt det omkullkastas. Inte bara en utan två gånger när allt är tänkt att återgå till det normala. Vad nu det normala kommer att bli och när.

En del av Kulturskolans verksamhet kan komma att läggas i Ekillaskolans aula eller Forum som inte har anpassade golv för dans vilket kommer kräva anpassningar för att matcha kraven för god arbetsmiljö. Risken för arbetsskador är hög. Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas genom ökad stress, ändrade scheman och ökade transporter är omöjligt att uppskatta men den kommer påverkas kraftigt.

Inom Kulturskolans verksamhet även finns en rad ensembler (ofta stråk- eller blåsensembler) som är väldigt känsliga och kan ta lång tid att få fungerande igen om elever slutar vilket är risken eftersom verksamheten på Kulturskolan kommer påverkas under lång tid. Ensembler som kräver stora utrymmen som tex orkestrar kommer möjligen få jobba i flera olika skolor. Då måste instrumenten med varje gång. De instrument som kan transporteras alls, stora instrument som pukor kan inte transporteras dagligen utan kommer att behöva magasineras på andra platser. De förråd som idag förvarar instrument på Kulturskolan kommer behövas till annan förvaring för att göra plats för skolverksamhet under dagen. De allra största instrumenten kommer då inte kunna användas alls under den tid evakueringen pågår.

Om Kulturskolan ska kunna ha verksamhet alls under kvällstid som kommunen utgår ifrån måste alla skolbänkar som finns i lokalerna ställas vid rummens väggar för att lämna golvet fritt. Det ökar riskerna för arbetsskador pga tunga lyft fast kommunen utlovat att extra vaktmästare och tekniker ska finnas på plats. Under hur många arbetstimmar per dag kommer en extra vaktmästare finnas på plats? Och det kommer inte finnas extra personal i övriga lokaler där verksamhet ska pågå parallellt.

De specialbyggda dansgolven riskerar att förlora sin svikt trots att de planerar att täckas med specialmattor. Förlorar de sin svikt är investeringen i de specialbyggda golven förlorade och att ersätta golven kommer ytterligare öka kostnaderna. Vem betalar för detta? Danssalar med stänger och speglar längs väggarna som “inga barn kommer röra” när det första barn dras till är speglar och dansstänger för det finns inte hemma eller i klassrum. Danssalarna är specialbyggda för rörelse och fysisk kreativitet inte för att sitta stilla på plats. Dessa salar kommer troligen inte kunna användas alls vilket påverkar 400 elever och mer än en handfull lärare.

Eftersom det inte finns en matsal så är förslaget att transportera maten till Kulturskolan och eleverna kommer få äta i matlag i en lokal på bottenplanet av Kulturskolan. Om de delar in 266 elever i två matlag så blir det 133 elever i varje lag, var ska de inhysas samtidigt utan att det påverkar verksamheten i Kulturlänken där sopplunch serveras varje dag? Konsertsalen är den enda tillräckligt stora salen eftersom flyglar är för svåra att flytta men där finns även fast teknik som är känslig.

Brandskydd, ventilation och toaletter anses vara tillräckliga trots att ventilationen redan är under all kritik vilket kommunen vet om efter upprepade klagomål.

Raster kommer inte kunna tas på plats utan personalen från Råbergsskolan måste ta med barnen till kringliggande parker, Sätunaparken är närmast, för att barnen ska få ha rast. Det är en bra promenad förbi trafikerad väg, Centralskolan och en byggarbetsplats.

Kommunens sätt att hantera personalen på båda skolorna, oss föräldrar och våra barn är under all kritik. Utredningen har inte varit transparent och synen på kultur är rejält naggad i kanterna. Om det här hade handlat om en sporthall skulle troligen inte förslaget ens drivits igenom men nu är det ju “bara lite sång och dans” som en kommentar på Facebook är ang Kulturskolans verksamhet.

Sång, dans och musik är en livlina för många elever som kämpar varje dag i en värld som kräver att de är tysta och stilla när deras natur är livlig och rytmisk. Barn vars behov tillgodoses fullt ut i Kulturskolan där deras livlighet blir deras största tillgång, deras största kraft.

Ingen kommer neka barnen från Råbergsskolan deras skolgång eller behov av lokaler, deras situation är absolut akut och det ska kommunen veta att de bär ansvaret för. Råbergsskolans personal ska inte heller behöva belastas mer än de redan nu när de planerar en evakuering under högst dramatiska former.

När skolorna tillsammans ror detta i land ska de ha all kred och beundran för sitt engagemang. 

Däremot kommer varken jag eller många föräldrar med mig vara tysta om det svek som Barn- och ungdomsenheten visar oss och våra barn. De beter sig skamligt och ytterst oseriöst åt genom att förminska Kulturskolans verksamhet till “låg” och deras lokaler till “tomma”. Genom att fatta beslut över huvudet på Kulturskolans personal som skänkt våra barn hopp om livet genom att bygga deras självkänsla. Genom att inte vara ärliga med hur många barn som drabbas under “en kort tid” när det efterdyningarna är oräkneliga. De är naiva och vi förväntas tro på deras glädjekalkyler om åverkan av “högst tillfällig natur” och en period som “bara kommer omfatta några veckor”.

Respekten som visas och under hela tiden kommer visas Råbergsskolan och Kulturskolan kommer inte involvera er i nämnden en enda tum.

 

Annonser

5 reaktioner på ”När drygt 850 elever i Kulturskolans regi kallas ”tomma lokaler” och ”låg verksamhet”

 1. De klokaste orden i hela den debatt som pågår i sociala medier: ”Respekten som visas och under hela tiden kommer visas Råbergsskolan och Kulturskolan kommer inte involvera er i nämnden en enda tum.”
  Jag hoppas att alla tänker på dessa ord och ger barn och vuxna som är direkt inblandade i detta en så lugn och trygg period som är möjlig i det kaos de hamnat i. Barnen drabbas hårt nog utan att behöva få läsa eller höra att de är ovälkomna eller bortprioriterade.

  Gilla

  1. Tack, det har du helt rätt i. Jag hoppas verkligen ingen skrivit att de är ovälkomna eller bortprioriterade, det vore ytterst respektlöst. Framför allt av vuxna som ska veta bättre och bete sig mycket bättre. Barnen sitter i en prekär situation ska inte känna skuld eller oro oavsett vilken verksamhet de tillhör. Hela den här soppan är skapad av vuxna som inte tänkt efter och nu tvingas tänka efter.

   Gilla

 2. Hej Erika

  Ordföranden i Sigtuna Kommuns Barn- och ungdomsnämnd har bett att få träffa mig angående den kampanj jag driver mot detta beslut (jag kräver bättre lösning för både råberget och kulturskolan). Intresserad av att vara med när jag träffar dem? Jag vill i alla vall gärna ha med dig med tanke på de kloka ord du skriver. I så fall får du gärna kontakta mig (gissar att du får min adress när jag skriver in den…)
  MVH
  Peter Naglitsch

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s